Kontakt

Kontaktné informácie

Poľnohospodárske družstvo
Spojovateľka
  • Hospodársky dvor Ludrová – 044/432 2773
  • Hospodársky dvor Mechanizácia – 044/432 3019
  • Hospodársky dvor Liptovská Štiavnica – 044/435 2168
 
Predseda PD

Ing. Miroslav Štefček – 0915 595 702, 044/435 2132
predseda@pdludrova.sk

Sekretariát PD

Mgr. Lucia Vajsová – 044/435 2131
sekretariat@pdludrova.sk

Ekonóm PD

Mgr. Miroslava Plávková – 0915 595 701, 044/430 3399
econ@pdludrova.sk

Fakturačné informácie

Poľnohospodárske družstvo
034 71 Ludrová 419, Slovensko

IČO: 00 195 693
DIČ: 202 043 0291
IČ DPH: SK 202 043 0291

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Ružomberok, 916 342 / 0200;

IBAN:SK95 0200 0000 0000 0091 6342;
BIC:SUBASKBX, SWIFT

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddieli: Dr., vo vložke číslo: 151/L

Email: fin@pdludrova.sk
Telefón: +421 44 435 2169

Galéria