Aktuality

Technologické poľnohospodárske vybavenie pre živočíšnu výrobu

Názov zákazky

Podpora na investície do PD Ludrová

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom zákazky je dodanie a sprevádzkovanie technologického vybavenia pre zabezpečenie živočíšnej poľnohospodárskej činnosti PD.

Ide o tieto technológie:

  • Hákový kontajnerový nosič 1ks
  • Teleskopický manipulátor 1ks
  • Fekálny voz 1ks

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pre stiahnutie súborov vo Worde, kliknite na súbor VÝZVA.

Priložené dokumenty: