Výroba

Živočíšna výroba

Hlavným zameraním živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka. Donedávna to bol prevažne pinzgauský dobytok, ktorý bol postupne prekrížený holsteinom, zabezpečujúcim vysokú úžitkovosť mlieka s uzavretým obratom stáda.

Celkovo chováme 750 ks hovädzieho dobytka, z toho 400 ks dojníc s ročnou produkciou 4 000 000 litrov mlieka.

Popri výrobe mlieka je ďalším výrobným programom našej divízie výroba bravčového mäsa. Celkovo chováme 200 ks ošípaných.

Galéria

Kontakt