Výroba

Rastlinná výroba

Obhospodarované územie je charakteristické v prevažnej miere svahovitým až kopcovitým terénom. Nadmorská výška sa pohybuje od 530m do 730m, absolútne až do výšky 1100m. Výmera poľnohospodárskej pôdy je 1 807,10 ha z toho ornej 711,22 ha.

Klimatické pomery

  • priemerná ročná teplota: 6 – 8 °C
  • priemerná teplota najteplejších mesiacov júla a augusta: 16 – 19 °C
  • priemerná teplota najchladnejšieho mesiaca: -9 °C
  • priemerná teplota vo vegetačnom období: 13 – 15°C
  • priemerný úhrn zrážok: 650 – 800 mm
  • priemerný úhrn zrážok vo vegetačnom období: 400 – 500 mm
  • priemerný počet dní so snehovou pokrývkou: 73
Fenologické pomeryŠtruktúra osevu rastlinnej výroby
začiatok jarných poľných prác21.03. – 09.04.ozimná pšenica 157 ha
začiatok sadenia zemiakov20.04. – 05.05.ozimná repka121 ha
začiatok sejby ozimnej repky15.08. – 01.09.ozimný jačmeň 100 ha
začiatok sejby ozimných obilovín10.09. – 15.10.silážna kukurica132 ha
začiatok žatvy ozimného jačmeňa28.7. – 05.8zemiaky 12 ha
začiatok žatvy ozimnej repky25.07. – 01.08.cirok28 ha
začiatok žatvy ozimnej pšenice05.08. – 25.08.

lucerna

ovos siaty

pšenica jarná

tritikále

49 ha

7 ha

18 ha

59 ha

Vysoký podiel trvalých trávnych porastov predurčuje orientáciu podniku na dostatočné zabezpečenie objemových krmovín pre potreby živočíšnej výroby. Na ornej pôde je dostatočný priestor pre pestovanie obilnín, ktoré sú základom pre vlastnú výrobu kŕmnych zmesí. Tradičnými plodinami sú konzumné a sadbové zemiaky.

Od roku 2006 spolupracujeme s PPA Bratislava na projekte Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trvalých trávnych porastov, s povinnosťou dodržiavať stanovené podmienky ochrany biotopov polo prírodných a prírodných trvalých trávnych porastoch, zatrávniť časť málo produktívnej ornej pôdy a dodržiavať režim základnej schémy pre ostatné trvalé trávne porasty.

Galéria

Kontakt