Lom a mechanizácia

Dolomitický lom

Hlavné zameranie dolomitického lomu :

  • Ťažba a triedenie dolomitického kameniva, (kamenivo zodpovedá normám – EN 13242:2002, EN 12620:2002)
  • Triedené frakcie: I-0/4, I-4/8, I-8/16, I-16/63,
  • Netriedené frakcie I-0/63 a I-0/120.

 

Priložené dokumenty:

Divízia mechanizácie

Ako integrovaný celok Poľnohospodárskeho družstva Ludrová sa delí na:

Stredisko opravárskych dielní, ktoré vykonáva opravy nákladných automobilov, stavebných strojov a poľnohospodárskej techniky pre potreby PD Ludrová a cudzích odberateľov.

Stredisko nákladnej dopravy a stavebných mechanizmov, ktoré vykonáva dopravu sypkých materiálov t. j. štrkov a pieskov z nášho dolomitického lomu, ako aj iných stavebných materiálov a poľnohospodárskych produktov nákladnými automobilmi Š 706, T815 ďalej poskytuje práce autožeriavom T 148 AD 083, práce zemnými strojmi UDS 114, UN 053.1, UNK 320, JCB 436 EZx, DH 112, práce dozerom T130, práce búracím kladivom IPH.

Stredisko Dolomitický lom „Biela púť“

Galéria

Kontakt