Bioplynová stanica

Bioplynová stanica

Dňa 4.6.2010 bola slávnostne spustená do prevádzky, za účasti štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimíra Palšu, vedúceho služobného úradu MP SR Vladimír Pavelka, štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Milana Mojša, predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, starostov obcí Ludrová, Liptovská Štiavnica a Štiavnička, zástupcov financujúcich bánk a ostatných zástupcov miestnej verejnej a štátnej správy.

Galéria

Kontakt