POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
SO SÍDLOM V LUDROVEJ

Venujeme sa rastlinnej výrobe, živočíšnej výrobe, ťažbe kameniva, nákladnej doprave.

POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
LUDROVÁ

Venujeme sa rastlinnej výrobe, živočíšnej výrobe, ťažbe kameniva, nákladnej doprave.

Logo

Poľnohospodárske družstvo Ludrová obhospodaruje poľnohospodársku pôdu dolnej časti Liptova v okrese Ružomberok.

Vznik družstva sa datuje do roku 1972, keď sa dňa 9.2.1972 stretli na spoločnej členskej schôdzi družstevníci z troch obcí – Ludrová, Liptovská Štiavnica, Štiavnička a spojili sa v jedno JRD „Víťazný február“ so sídlom v Ludrovej.

Významné
miľníky
PD Ludrová

Feb 1972
Vznik
Vznik PD Ludrová

Na spoločnej členskej schôdzi sa družstevníci z troch obcí – Ludrová, Liptovská Štiavnica, Štiavnička spojili v jedno JRD „Víťazný február“ so sídlom v Ludrovej.

Feb 1991
Významná zmena
Stanovy a nový názov

Významnou zmenou v živote družstva bola transformácia JRD. Na VČS dňa 22. februára1991, boli schválené nové Stanovy družstva a nový názov: „Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Ludrovej“.

Nov 1991
Významná zmena
Podiely za pôdu

Koncom roka 1991 boli vypočítané členom družstva a oprávneným osobám majetkové podiely za pôdu, odpracované roky a vnesený živý a mŕtvy inventár. Na 2.Valnej hromade oprávnených osôb bol spracovaný a schválený „Transformačný projekt družstva“.

Okt 2012
Miľník
40. Výročie zlúčenia

Poľnohospodárske družstvo v Ludrovej v roku 2012 oslávilo 40. výročie zlúčenia JRD Ludrová, JRD Liptovská Štiavnica a JRD Štiavnička. 

Sep 2015
Ocenenie
Zlatý kosák

Úspešné bolo i na Agrokomplexe 2015, tu okrem individuálnych ocenení dojníc a jalovíc získalo s kolekciou zvierat pinzgauského dobytka i najvýznamnejšie ocenenie výstavy, ktorým sú oceňovaní len chovatelia alebo výrobcovia potravín za dlhoročné úspechy a kvalitu, ZLATÝ KOSÁK.

Aktuality

Galéria

Partneri

Kontakt