Aktuality

Ocenenia za rozvoj slovenského agropotravinárstva

Ocenenia za rozvoj slovenského agropotravinárstva

Rezortný minister Samuel Vlčan na tohtoročnom Agrokomplexe ocenil osobnosti slovenského agropotravinárskeho sektora.  Odovzdal na galavečere 47. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex 18 rezortných vyznamenaní a päť špeciálnych cien ministra. Spolu so štátnym podnikom Národné výstavisko agrokomplex udelili päť ocenení Zlatý kosák vystavovateľom v kategórii rastlinná výroba a mechanizácia. Ocenenia si prebrali osobnosti, ktoré pracujú v prospech slovenského agropotravinárstva dlhé roky.

Ocenenia za rozvoj slovenského agropotravinárstva

REZORTNÉ VYZNAMENANIA:

Bronzová medaila ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 Ing. Milan Halmeš

pri príležitosti životného jubilea v roku 2021 a za celoživotnú prácu v rezorte pôdohospodárstva

Ing. Alexander Pastorek

za dlhoročnú prácu v poľnohospodárstve , aktívnej realizácií aktivít zameraných na zvyšovanie spotreby mlieka pôvodom zo Slovenska, od roku 2000 je predsedom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Komárno a od roku 2009 doteraz zastáva funkciu predsedu Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka, V súčasnosti je predsedom Komoditnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre mlieko

Ing. Ján Kolesár

za celoživotnú a úspešnú prácu v rezorte pôdohospodárstva, v roku 1991 založil firmu Mäspoma, spol. s.r.o. Zvolen, v ktorej je viac ako 30 rokov konateľom

Ing. Miroslav Štefček

pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú prácu v rezorte pôdohospodárstva

Ocenenia za rozvoj slovenského agropotravinárstva

Marcela Nemcová

za aktívnu prácu v oblasti záchrany ovčiarstva, oživenia spracovania vlny na Slovensku a za ekologické pestovanie starých odrôd ovocných stromov

František Kubačka

za záslužnú prácu v oblasti poľovníctva a za prínos v boji proti šíreniu afrického moru ošípaných

Ocenenia za rozvoj slovenského agropotravinárstva