Aktuality

Zavedenie inovatívnej technológie

Zavedenie inovatívnej technológie – záruka zvýšenia efektívnosti výrobného procesu

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnych a vyspelých technológií v procese výroby kameniva.

Začatie projektu: 03/2015
Ukončenie projektu: 06/2015

Priložené dokumenty: