Aktuality

Výmena triediča – LOM Biela Púť

Na Poľnohospodárskom družstve Ludrová v Lome dolomitického kameniva Biela Púť bola v mesiaci máji 2015 uskutočnená rekonštrukcia triediča kameniva.

Do linky bol namontovaný výkonný triedič SANDVIK MASTER-FLO CS 86T.

Táto rekonštrukcia zabezpečí podstatné vylepšenie kvality triedeného materiálu a spokojnosť zákazníkov.

Výmena triediča – LOM Biela Púť

Výmena triediča – LOM Biela Púť

Výmena triediča – LOM Biela Púť

Výmena triediča – LOM Biela Púť