Aktuality

Výročná členská schôdza 2015

Výročná členská schodza za rok 2015

Dňa 10.04.2015 sa v Kultúrnom dome v Ludrovej konala výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva Ludrová.

V jednotlivých bodoch programu boli vyhodnotené výsledky hospodárenia v roku 2014.

Členovia PD Ludrová sa oboznámili s novým programovým obdobím PRV 2014-2020 a plánovanými podnikateľskými zámermi vedenia PD Ludrová.

Výročná členská schôdza 2015

Výročná členská schôdza 2015